Een lavabo is een middeleeuwse kraan. Met water gevuld en aan de ogen opgehangen kon een persoon zijn handen spoelen.